Jak sparować z etui

Jak sparować AirPods z etui ładującym

1. Umieść obie słuchawki AirPods w etui ładującym (upewnij się, że w etui ładującym pozostało co najmniej 30% naładowania).
2. Pozostaw pokrywę otwartą. Kontrolka stanu zacznie migać na pomarańczowo.
Oznacza to, że AirPods nie są jeszcze sparowane z telefonem lub nie utworzyły lewego i prawego zestawu.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji z tyłu etui ładującego przez 15–30 sekund. Wskaźnik stanu powinien migać na biało*. AirPods są teraz w trybie parowania.
4. Na urządzeniu przejdź do ekranu głównego.
5. Zamknij wieko etui i otwórz je jeszcze raz ze słuchawkami AirPods w środku. Przytrzymaj je obok urządzenia.
6. Twój iPhone wyświetli zwykły ekran AirPods. Stuknij w Połącz, a następnie stuknij w Gotowe.
7. Ciesz się AirPods.

* Jeśli lampka stanu nadal miga na bursztynowo, podłącz etui do źródła zasilania, zamknij pokrywę i odczekaj 20 minut. Następnie otwórz pokrywę ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji przez 15-30 sekund, aż lampka stanu zacznie migać na biało.

Pamiętaj, że po pierwszym podłączeniu słuchawki AirPods mogą potrzebować pełen cykl ładowania, aby osiągnąć całkowity potencjał baterii.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z info@doctorpods.eu